EMOST – mint neuromodulátor

EMOST™ (ElectroMagnetic Own Signal Therapy)

EMOST Redox 1.1 (orvostudományban nyilvántartott eszköz),

mint ultra gyenge neuromodulátor

2013

Teljes cikk: EMOST-neuromodulátor-folyamat-Bókkon-Erdőfi-2013 (PDF)

Az EMOST™ módszerű Saját Jel, elektro-biostimulációs (II/A besorolású) berendezés a bőrfelületen lévő érzékelőkön keresztül, extrémalacsony intenzitású, kis frekvenciájú, nem-ionizáló, természetes elektromos- elektromágneses non-lineáris kváziperiódikus sugárzásokat (potenciálokat) érzékel különböző jelsűrűséggel, hat sávszűrőn, 1Hz-1MHz tartományban, majd analóg (nem-digitalizált) módon választott tartományokban feldolgozza, és különböző sáv/jel kombinációkban és erősítéssel/gyengítéssel (-20dB- +60dB), és Fourier bővítéssel ( 5 MHz-ig -14 dB) e sugárzásokat rezgőkör elve szerint másik bőrfelületi zónán egy elektródán keresztül visszasugározza, a receptorok, elektrokémiai folyamatok (potenciálok, akciós potenciálok, redox folyamatok), elektromos- elektromágneses befolyásolására.

Az EMOST™ (EM Saját Jel terápia™) széleskörű alkalmazása a különféle kórokok esetén annak köszönhető, hogy az eszköz célzottan képes az agy strukturális és funkcionális egységeinek összetett bioelektrokémiai (EEG) hullámaiból eredő bőrön is megjelenő elektrokémiai levetüléseket érzékelni, feldolgozni, módosítani és visszajuttatni, ezáltal az interferencia fizikai törvénye szerint elektrokémiai tulajdonságokat befolyásolni.

neuro-ripple-wavesAz agyban lévő különböző érzékelő (perceptuális) és a különféle feldolgozó és tároló részek/ modulok, a lokális vagy kiterjedtebb neurális hálózatok a rájuk jellemző nem lineáris elektromos oszcillálókat hoznak létre adott frekvencia intervallumokban. Az agyban az információ feldolgozó és tároló részek a folyamatos interakció során a feladattól függően gátolják, serkentik, modulálják, szinkronizálják stb. egymást. Az agy és ennek kisebb nagyobb funkcionális részei folyamatosan és egyidejűleg számos frekvenciatartományban és amplitúdó erősségben dolgoznak kölcsönhatásban. A jelsűrűség (minél több információ fér el minél kisebb helyen annál nagyobb a jelsűrűség) a különféle agyi egységekben valószínűleg összefügg a neuronok pillanatnyi receptor sűrűségével. Egy-egy neuron felületén sok millió különféle minőségű jelfelfogó receptor van jelen, melyek sűrűsége a feladattól függően nő vagy csökken.

Az agy egy elektrokémiai szerv, ami körülbelül 10 watt elektromos teljesítményt generál. A fizika alapvető törvénye alapján a nem lineáris elektromos (elektrokémiai) jelek egyidejűleg nem lineáris elektromágneses jeleket is produkálnak. Az EMOST™ orvosi berendezés a különféle agyhullámok bőrön is leképezett elektrokémiai és elektromágneses jeleit érzékeli, dolgozza fel és juttatja vissza, az interferencia lévén elektrokémiai folyamatok önellenőrzésére és befolyásolására.

Az EEG oszcillációk jól tükrözik az agyi funkciók normális és patológiás eltéréseit. Általánosságban az EEG tartományt a következő frekvencia tartományokra osztják fel. Gamma frekvenciák, amelyek nagyobbak 30 Hz-nél, Béta frekvenciák 13-30 Hz között, Alfa frekvenciák 8-12 Hz között, Théta frekvenciák 4-8 Hz között, és a Delta frekvenciák, amik kevesebb, mint 4 Hz. A különböző frekvenciák jelerőssége (amplitúdó) 10 -100 mikroVolt között van. Későbbi kutatások felfedték, hogy az előbb említett EEG tartományt nagy frekvenciájú EEG oszcillációkat (HFO) is tartalmaz, amelyek rövid ritmikus agy hullámok több egyidejűleg működő frekvencia tartományát jellemzik. HFO gyakran tartalmaz 30-80 Hz gamma, 80-250 Hz ripple és 250-1000 Hz közötti gyors ripple oszcillációkat. Valószínű, hogy a HFO jelzi a lokális neurális hálózatok kölcsönösen aktiváló együttesét. A 100 -200 Hz közötti ripple rezgéseket például kimutatták a normális hippokampuszban és entorhinal kortexben (EC, halánték lebenyben van és fontos csatlakozási rész a hippokampusz és neokortex között) és jellegzetesen látható a mély alvás (non-REM) során is. HFO például alkalmas lehet az epileptikus zónák kimutatására.

Az alfa hullámok (8-12 Hz) koherens és szinkron elektromos oszcillációk, amelyek a talamikus pacemaker (mag csoportok a talamuszban) sejtekből erednek, ahonnan elektromos jelek küldenek elsősorban a frontális és a látókéreg felé.

A Théta 4-8 Hz EEG oszcillációk előfordulnak az individuális neuronokban csak úgy, mint a széles neurális hálózati szinteken. A hippokampusz részt vesz a memória tárolás és előhívás folyamatában, az érző-mozgató rendszer koordinálásában, tanulásban, az alvás és viselkedés szabályozásában, stb. A hippokampuszban két jellegzetes théta aktivitás fordul elő, kb. 6-12 Hz , ami az akaratlagos mozgásokhoz, futás, úszás stb., és kb. 4-9 Hz, ami pl. a REM alvás és szenzoros érzékeléshez kapcsolt. Az amygdala képes belső ritmikus membránpotenciál oszcillációkat létrehozni a théta 4-12 Hz frekvencia tartományban. Az amygdalának kritikus szerepe van az érzelmi folyamatokban és a memória feldolgozásban. A théta frekvencia szinkronizálása-összekapcsolódása az amygdala-hippokampusz hálózat kölcsönhatásakor kulcs szerepet játszik pl. a félelem kondicionálásában és az emocionális tanulásban.

A Béta frekvenciák 13-30 Hz közötti gyors aktivitás jellemzi, ami a neuronok közötti deszinkronizációt tükrözi az aktív agyszövetekben. A Béta tartományú frekvenciáknak kulcs szerepe van a kognitív folyamatokban, a normál ébrenléti tudatban, koncentrációban, aggódásban, és jelenléte a leg szembetűnőbb a frontális kortexben.

A Gamma 20–80 Hz közötti frekvenciák gyakorlatilag az agy minden részén megjelennek, és alapvető szerepük van a szelektív figyelemben, asszociációs tanulásban, érzelem kiértékelésben, vizuális-motoros integrációban, érzékelő folyamatokban, munkamemóriában, hosszú távú memória feldolgozásában, stb. A Gamma 40Hz hiányossága tanulási rendellenességeket okoz.

Az agyi EEG frekvencia ingadozásai függnek a metabolikus folyamatoktól, a neuronok hiper- vagy depolarizált állapotaitól, és a nyugalmi membránpotenciáltól. A különböző agyi funkcionális és strukturális részek egyidejűleg számos jellegzetes frekvencia tartományba működnek, amint igen röviden érzékeltettük fentebb pl. a hippokampusz, kortex, amygdala, talamusz stb. kapcsán.

Az EMOST orvosi berendezés 1 Hz – 1 MHz frekvencia (1-1 millió jel/sec) tartományban működik, hat sávszűrő dolgozik, ezek 1-10 Hz, 10-100 Hz, 100-1.000 Hz, 1.000-10.000 Hz, 10.000-100.000 Hz, 100.000-1.000.000 Hz. A célszerűen választott sáv résztartományából extrémalacsony intenzitású, kis frekvenciájú, nem-ionizáló, természetes elektromos- elektromágneses non-lineáris kváziperiódikus sugárzásokat érzékel, majd a választott tartományt analóg (nem-digitalizált) módon feldolgozza, és különböző sáv/jel kombinációkban (EMOST™ know-how) és/vagy erősítéssel/gyengítéssel(-20dB- +60dB, EMOST™ know-how), és/vagy Fourier bővítéssel ( 5 MHz-ig -14 dB, EMOST™ know-how) e sugárzásokat rezgőkör elve szerint másik bőrfelületi zónán egy elektródán keresztül visszasugározza, a receptorok, elektrokémiai folyamatok (potenciálok, akciós potenciálok, redox folyamatok), elektromos- elektromágneses befolyásolására.

Az EMOST készülék 1-100 Hz tartománya az agyi folyamatok Gamma, Béta, Alfa, és Théta és Delta frekvenciáihoz kapcsolódnak. A kHz-es tartományban az EMOST az agyi nagy frekvenciájú (HFO, 80-2000 Hz) folyamatokhoz illeszkedik. A berendezés KHz-MHz közti tartománya pedig a neurocelluláris folyamatokhoz rendelt.

EMOST-Hz-waves-range.

.

.

.

Celluláris hatásmechanizmus az extrémalacsony intenzitású elektromágneses sugárzásra

– megnöveli a valószínűségét a membráncsatornák nyitásának

– intracelluláris kálciumot mobilizálja az endoplazmikus retikulumból és mitokondriumból

– megnöveli a sejtben keletkező reaktív oxigén származékoknak a szintjét, főként a szuperoxid gyököt (O2), és hidrogén-peroxidot (H2O2)

– a mitokondriális membránpotenciált megváltoztatja

– elősegíti a membrán kötött komplex receptorok összeszerelődését és aktiválódását a lipid raftok közreműködésével

– indukálja a különféle hősokk proteinek szintézisét

BioLabor-EMOST-Nano-2012-MD-HU

.

.

.

.

.

.

A kétirányú kommunikáció az idegrendszer és a bőrsejtek között biztosítja az EMOST™ hatását

A kutatások szerint a bőr a legnagyobb és idegekkel legsűrűbben ellátott komplex szervként működik, amely funkcionális kapcsolatban van a perifériális, a vegetatív és a központi idegrendszerrel. Kétirányú kommunikáció van az idegrendszer és a bőrsejtek között. A központi idegrendszer közvetlenül (az elvezető idegek és központi idegrendszer mediátorokkal) és közvetve (mellékvese, immunrendszer) által kapcsolódik a bőr funkciókhoz (Ábra). A vegetatív idegrendszernek központi szerepe van az emocionális válaszokban. Az alap érzelmek érzelem specifikus vegetatív idegrendszeri aktivitást hoznak létre. Az alap érzelmek (boldogság, meglepettség, harag, félelem, szomorúság és undor) specifikus autonóm mintákat indukálnak a bőrben, amit a bőr elektromos ellenállás, bőr elektromos vezetés, bőr elektromos potenciál, bőr vérátfolyása és a bőr hőmérséklet mérései tökéletesen jelzik. A bőr képes reprezentálni a tudatos és nem tudatos érzelmeket, agyi folyamatokat, amelyek a bőr sejtjeinek komplex elektrokémiai (biokémiai), bioelektromos, és bioelektromágneses mintákban is megjelennek.

Újabb kísérletek igazolták, hogy a bőrön lévő akupunktúrás pontok mágneses stimulálása modulálja az EEG-ét és specifikus agy régiókon fejti ki hatását. A kísérlet jelzi, hogy a bőrön kifejtett mágneses jelek specifikus agyterületeket képesek aktiválni. A gerjeszthető bőrben lévő Merkel sejtek (közel a szenzoros idegvégződésekhez), mint a mágneses receptor felfogók is működhetnek. A gyenge elektromágneses mezők képesek a bőr keratinocita sejtek növekedését elősegíteni, modulálni a bőr kemokin termelését és a gyulladásos folyamatokra hatni a NF-kappaB szignál út gátlás révén. A gyenge alacsony frekvenciájú elektromágneses mezők modulálják a humán bőr keratinocita sejtek cyclooxygenase-2, indukálható nitric oxide synthase, endothelial nitric oxide synthase enzimek expresszióját/aktivitását.

A kísérletek és a modellek jelzik, hogy a bőr, mint nagyon komplex szerv nem csak reprezentálja az agyi folyamatokat, hanem képes a külső, jelen esetben gyenge elektromágneses jelek érzékelésére és ezek szétterjesztésére a szervezetben és az idegrendszerben. Ez biztosítja, hogy az ultra gyenge, az alany saját jelei alapján generált és visszajutatott elektromágneses EMOST™ jelek nem akciós potenciált váltanak ki, hanem ultra gyenge neuromodulátor (finom újrahangolás) hatások révén fejtik ki a hatásukat.

Az inger közvetítése

I. Az EMOST készülék elektródája a csukló tenyér felőli oldalára kerül elhelyezésre. A visszatáplált (eredeti és bővített) impulzusok a vér (verőér) elektrokémiai/redox folyamataira hat, így a hatás a vérkeringés révén eljut az egész szervezetbe.

II. A második jelátviteli út a bőrben lévő idegvégződésekre és bőr receptor sejtekre gyakorolt hatás révén valósulhat meg. A kialakult ingerületet továbbító érző idegsejtek rostjai a gerincvelői idegben, vagy agyidegben futnak a központi idegrendszer felé, módosítva a receptor sejtek fiziológiás membrán potenciálját és az akciós potenciál lefutását.

III. A harmadik út a bőrben lévő igen kiterjed immunrendszer potencirozása révén valósul meg. Kihat a bőrben található T sejtekre, valamint a bőrben (is) működő 1-es típusú cannabinoid rendszerre (központi idegrendszer/szinaptikus folyamatok, a memóriaképzés, motoros tanulás stb.), illetve a 2-es típusú cannabinoid (immunfaktorok/főként a T és B sejtek, lép, thymus) rendszerre.

IV. Negyedik út, a Merkel sejtek és ATP viszony. A Merkel sejtek ingerelhető bőrsejtek, egyben a Merkel sejtek lehetnek fő ATP kieresztők. Az elektromosság, és elektromágnesesség (ez utolsó esetben az indukált gyenge áram), ATP kieresztést indukál a keranocita, fibroblaszt, Merkel és egyéb bőrsejtekből az extracelluláris térbe. A kieresztett ATP mint szignál molekula (nem energia funkció), kapcsolódik az érzékelő szenzoros idegvégződések ATP receptoraihoz, és ez aktiválja a szenzoros idegvégződéseket. A jel közvetítődik az idegdúc-gerincvelő-agytörzs-hipotalamusz-magasabb agyközpontok útja mentén. Az agytörzs és a hipotalamusz tartalmaz neuronokat, amik autonom funkciókat, mint a kardiovaszkuláris, gasztrointesztinális, légzési, urogenitális és muszkokeletális aktivitást szabályoznak, így a módszer IV. jelátviteli útjával közvetlenül elérhető e szabályzó rendszer (is).

1-EMOST-folyamat-400.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Következtetés

A fentebb dióhéjban vázoltak alapján érthető, hogy az EMOST™ széleskörű alkalmazása a különféle patológiás folyamatokra annak köszönhető, hogy a készülék célzottan képes az agy strukturális és funkcionális egységeinek összetett bioelektrokémiai (EEG) oszcillációi alapján az ebből eredő bőrön is megjelenő elektrokémiai levetüléseket párhuzamosan érzékelni és nagy sebességgel és nagy jelsűrűség (receptorok expressziójának változása) érzékelésével feldolgozni, módosítani és visszajuttatni, ezáltal saját jelszinten az elektrokémiai tulajdonságokat befolyásolni.

.

Tapasztalatok, eredmények

Fantomfájdalom

Unique of the World medical device EMOST2011-2012-ben az Orsz. Orvosi Rehab. Intézet (OORI) Amputációs Osztályon Dr. Till Attila osztályvezető főorvos közreműködésével fantomfájdalom enyhítése, megszüntetése céljából volt (intézeti engedéllyel) vizsgálat. Húsz főből tizenkét aktív kezelt alany volt, az eredmények igen kedvezőek voltak, a fantomfájdalmak csökkentek, illetve elmúltak, ezt nemzetközi tud. lapban publikáltuk. A vizsgálatot követően másfél évig használták a készüléket (közel százhetven alanynál), az eredmények hasonlóan kedvezőek (új publikáció), továbbá a rehabilitációs idő jelentősen csökkent, egyensúly képesség, csonk terhelhetőség javult, újracsonkolási kockázatok csökkentek (!), és a közérzet, alvásminőség jelentősen javult.

.

.

EKG – szérum

2011-ben az OORI azonos osztályán előzetes próbaként tíz önkéntesen egyetlen kezelés szérumban és EKG-n kimutatható változásainak mértékét vizsgáltuk. Megállapítható, hogy van számottevő kimutatható változás pl. kortizolszintben (-15-25%), CRP-n (-10-12%), TSH-n (12-15%), az EKG előtte, utána összehasonlítás nem mutatott kockázat növekedést, Dr. Szigeti Éva kardiológus, osztályvezető, egy esetben (Prof. Dr. A. V. Ivanovnál) jelentős akut kockázatból normál hullámformákat értünk el (extrák eltűnése). Az eredményekről nemzetközi tud. szaklapban beszámoltunk.

.

Orvosi tapasztalatok

orvosinyilatkozatok2011-2013-ban több szakember (Dr. Tóth Marianna, Dr. Tőkey Magdolna, Dr. Valló Ágnes, Dr. Csűrösné Hajda Veronika, Dr. Horváth Julianna, Dr. Skurdenka Beatrix) közel ezer alanynál használta a módszert, írásbeli nyilatkozataik szerint distressz, alvászavar, szorongás és más, neuro-immunológiai eredetű esetekben a készülék jelentős kedvező eredményeket ér el, vitalitás területén jelentős mértékű változások vannak.

EMOST-orvosi tapasztalatok (PDF)

.

.

..

.

Kapacitás, koordináció

2012-ben a BRFK Rendészeti Szervek Kiképző Központban a különleges bevetési egységek illetve Terrorelhárítási Központ bevetési egység önkéntes húsz főn vizsgáltuk a Saját Jel kezelések kimutatható változásainak mértékét, az eredmények koncentrációban, reflexidőben, szívstressz-ben, teljesítményben közel 20% eredmény javulást mutattak a nem kezeltekhez képest. Az eredményekről nemzetközi tud. szaklapban beszámoltunk.

.

Egyensúly, koordináció

2012-ben, MSTT (Dr. Bretz Károly, Dr. Szalay Katalin) egyensúlyi képesség változás tesztet végeztünk, egyensúly és koordináció javulása, valamint szívstressz index javulása volt tapasztalható (10 fő).

.

Stressz, szorongás, burn-out, PTSD

HOEP: elmúlt három évben rendészeti és katonai állomány tagjai számára végeztünk élmény feldolgozási (PTSD) és pszichés kiégést (burn-out szindróma) oldó kezeléseket, rehabilitációs célú vagy teljesítmény fokozó kezelés sorozatokat. Utóbbiak a Honvéd Önkéntes Egészség Pénztár (HOEP) támogatásával, majd ezer alkalommal lettek igénybe véve –sikerrel. Sikereket értünk el katonai (ENSZ) misszióból hazatérő katonák pszichés egyensúlyba állításánál, és más, például nemzetbiztonsági szolgálatok tagjainál.

.

Neurológiai rehabilitáció

Jelenleg a készülék Budapesten a Szt.István- Szt. László KH Rehab. Centrum Neurológiai Osztályán üzemel, Dr. Fáy Veronika, orvos igazgató visszaigazolja a készülék indikációkon kiváltott hatásteljesítményét.

.

Külföldi vizsgálatok és tapasztalatok

Ulan Bator -Mongol Központi Traumatológiai és Rehab. Kórház 2012-óta használja a készüléket, tapasztalataik azonosak az előzőekkel (felelős vezető, Alexander Rizak +97688114211), Új Zéland –Natur Clinic (Dr. Jimmy Liu) közel kétszáz betegen használták eddig a készüléket, tapasztalataik azonosak az előzőekkel.

.

In-vivo állatkísérletek

mesenchAz Orosz Föderáció Orvosi Sugárbiológiai Kutató Intézetben (Obninsk) Dr. Prof. A.G. Konopljannikov által vezetett kutatócsoport jelenleg in-vivo állatkísérleteket folytat az EMOST™ készülékkel, mezenchimális őssejtszám növekedést tapasztalnak (150%-ban). A kimagasló eredmények alapján további hét speciális területen van/ indul kutatás, melyeknek célja az alkalmazás területek kidolgozása, valamint a módszer szuperszónikus és űrhajózási területen való további tesztje, esetlegesen a módszer alkalmazásának protokollba illesztése. EMOST Redox 1.1, OBNINSK, RU, A kutatás eredményei a 2013.06.22-i jkv szerint – HU

.

Összeállította Dr. Erdőfi-Szabó Attila Ph.D., 2013. www.emost-med.com ©Minden jog fenntarva

Irodalom

* Babiloni C, Vecchio F, Mirabella G, Buttiglione M, Sebastiano F, Picardi A, Di Gennaro G, Quarato PP, Grammaldo LG, Buffo P, Esposito V, Manfredi M, Cantore G, Eusebi F. Hippocampal, amygdala, and neocortical synchronization of theta rhythms is related to an immediate recall during rey auditory verbal learning test. Hum Brain Mapp. 2009 Jul;30(7):2077-89

* Cantero JL, Atienza M, Stickgold R, Kahana MJ, Madsen JR, Kocsis B. Sleep-dependent theta oscillations in the human hippocampus and neocortex. J Neurosci. 2003 Nov 26;23(34):10897-903.

* Lega BC, Jacobs J, Kahana M. Human hippocampal theta oscillations and the formation of episodic memories. Hippocampus. 2012 Apr;22(4):748-61.

* Roux F, Wibral M, Mohr HM, Singer W, Uhlhaas PJ. Gamma-band activity in human prefrontal cortex codes for the number of relevant items maintained in working memory. J Neurosci. 2012 Sep 5;32(36):12411-20

* Worrell G. High-frequency oscillations recorded on scalp EEG. Epilepsy Curr. 2012 Mar;12(2):57-8.

* Lindgren KA, Larson CL, Schaefer SM, Abercrombie HC, Ward RT, Oakes TR, Holden JE, Perlman SB, Benca RM, Davidson RJ. Thalamic metabolic rate predicts EEG alpha power in healthy control subjects but not in depressed patients. Biol Psychiatry. 1999 Apr 15;45(8):943-52

* Jacobs J, Kahana MJ, Ekstrom AD, Fried I. Brain oscillations control timing of single-neuron activity in humans. J Neurosci. 2007 Apr 4;27(14):3839-44.

• Chen, A. C., Liu, F. J., Wang, L., Arendt-Nielsen, L. (2006). Mode and site of acupuncture modulation in the human brain: 3D (124-ch) EEG power spectrum mapping and source imaging. Neuroimage 29:1080–1091.

• Collet, C., Vernet-Maury, E., Delhomme, G., Dittmar, A. (1997). Autonomic nervous system response patterns specificity to basic emotions. J. Auton. Nerv. Syst. 62:45–57.

• Irmak, M. K. (2010). Multifunctional Merkel cells: their roles in electromagnetic reception, finger-print formation, Reiki, epigenetic inheritance and hair form. Med. Hypotheses 75:162–168.

• Kreibig, S. D. (2010). Autonomic nervous system activity in emotion: A review. Biol. Psychol. 84:394–421.

• Patruno, A., Amerio, P., Pesce, M., et al. (2010). Extremely low frequency electromagnetic fields modulate expression of inducible nitric oxide synthase, endothelial nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 in the human keratinocyte cell line HaCat: potential therapeutic effects in wound healing. Br. J. Dermatol. 62:258–266.

• Roosterman, D., Goerge, T., Schneider, S. W., et al. (2006). Neuronal control of skin function: the skin as a neuroimmunoendocrine organ. Physiol. Rev. 86:1309-1379.

• Stephens, C. L., Christie, I. C., Friedman, B. H. (2010). Autonomic specificity of basic emotions: evidence from pattern classification and cluster analysis. Bioll. Psychol. 84:463–473.

• Vianale, G., Reale, M., Amerio, P., et al. (2008). Extremely low frequency electromagnetic field enhances human keratinocyte cell growth and decreases proinflammatory chemokine production. Br. J. Dermatol. 158:1189–1196.

EMOST™ orvostudományban nyilvántartott készülék kutatásaival kapcsolatos saját tudományos irodalom

• Bókkon I, Erdöfi-Szabó A, Till A, Lukács T, Erdöfi-Nagy É. (2013) EMOST: Elimination of chronic constipation and persistent diarrhoea by low-frequency and intensity electromagnetic treatment in children: case reports. Electromagnetic Biology and Medicine In press

• Bókkon I, Erdöfi-Szabó A, Till A, Balázs R, Sárosi Z, Szabó ZL, Kolonics G, Popper G, (2012) EMOST: Report about the application of low-frequency and intensity electromagnetic fields in disaster situation and commando training. Electromagnetic Biology and Medicine 31, 394-403.

• Bókkon I, Till A, Erdıfi-Szabo A. (2011) Non-ionizing electro-magnetic-own-signal-treatment. European Biophysical Journal. 40 (Suppl. 1):S191 Abstract.

• Bókkon I, Till A, Grass F, Erdöfi-Szabó A (2011) Phantom pain reduction by electromagnetic treatment. Electromagnetic Biology and Medicine 30, 115-127.

• Bókkon I, Till A, Erdöfi-Szabó A (2010) Phantom Pain Reduction by Non-ionizing Electromagnetic Treatment. Available from Nature Precedings <http://dx.doi.org/10.1038/npre.2010.4989.1> (2010)

• Bókkon I, Till A, Erdöfi-Szabó A (2010) Phantom Pain Reduction by Non-ionizing Electromagnetic Treatment. Hungarian Epidemiology 7/4/Suppl. p:15. Abstract

Fel az oldal tetejére